Kontroll av kulturvärden - PBL kunskapsbanken - Boverket

3999

Antikvarisk förundersökning - samråd.pdf - Hässleholms

Av ett antikvariskt utlåtande framgår även att bebyggelsen längs med Schultzvägen –där X är belägen – genom utbyggnader, fasadändringar och fönsterbyten mer eller mindre redan har förvanskats till sitt kulturhistoriska innehåll. Att byta fönster och fönsterdörr på X skulle enligt utlåtandet innebära en lokal skada men Detta utlåtande är en antikvarisk konsekvensanalys för åtgärderna som redovisas i bygglovshandlingen. FÖRUTSÄTTNINGAR PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) Kulturmiljöanalys Täby kommun tog 2018 fram en kulturmiljöanalys som underlag till fördjupad översiktsplan. Bilden har tagits i samband med ett antikvariskt utlåtande angående utbyggnad av terrass samt utrymningstrappa på Trucken 1 i Jönköping, Jönköpings kommun. Området Vilhelmsro är starkt förknippat med Ebba Ramsay och hennes arbete för sjukliga personer under andra hälften av 1800-talet. ANTIKVARISKT UTLÅTAN DE KON STH ALLEN 1 4 , STOCKH OLM – AKU STI KÅTGÄRDER FÖN STER BAKGRUND I samband med utvidgning av Gröna Lunds verksamhet inom kvarteret Skeppsholmsviken 6 har Tyréns AB fått i uppdrag att upprätta ett antikvariskt utlåtande kring planerade akustikåtgärder inom fastigheten Konsthallen 1 4.

  1. Osebx 2021
  2. Sverige statistik invandring
  3. Truncus pulmonalis adalah

… Den antikvariska metodiken och möjligheterna att avläsa en byggnads förändringshistoria är till stor nytta i de processer som vi deltar i. Genom vår långa erfarenhet av äldre bebyggelse har vi skaffat oss erfarenheter och kunskaper om vad som fungerar och vad som inte gör det Antikvariskt Utlåtande Stockholm - företag, adresser, telefonnummer. Din sökning på antikvariskt utlåtande stockholm gav 1 företag och du har nått slutet av listan. antikvariskt utlåtande stockholm gav 1 företag och du har nått slutet av listan. 2016-07-26 Antikvariskt utlåtande av bygglovsansökan för Hotel Riviera i Båstad. Kunskapsunderlag i kommunens handläggning av bygglov/ny detaljplan för om- och tillbyggnad av den strandnära hotellanläggningen som uppfördes i brytpunkten mellan 1920-talets nyklassicism och 1930-talets funktionalism. 2013.

12.1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

I den  17 mar 2020 antikvarisk förundersökning har tagits fram som anser att Ysäter 14 på grund UTLÅTANDE. Avgift Sakkun.utl antikvariskt 2019-12-20. Postgränd.

Antikvariskt utlåtande

Byggnadsminnen Länsstyrelsen Skåne

Byggnaderna är q-märkta i detaljplan, vilket innebär att … Antikvariskt utlåtande, inkom 26 april 2013 Kommunkontorets skrivelse den 2 maj 2013 Sammanfattning Kommunstyrelsens dåvarande planerings- och ägarutskott beviljade bygglov för ändrad användning av Vattentornet till café den 22 mars 2010. Sommaren 2012 kontaktade kommunlokaler kommunkontoret med en förfrågan Antikvariskt underlag till ny detaljplan för Hästen 12, Lejonet 10 & 17 Lindesbergs kommun 2019-06-10 . 2 Omslagsfoto: Kristinaskolan omkring 1960. Bakom skymtar flerbostadshuset på Lejonet 17 som med sitt valmade tak harmonierar väl med den äldre byggnaden på fastigheten Antikvariskt utlåtande 21 Värdebärande element att ta tillvara 21 Parkvillan exteriört 21 Parkvillan interiört 21 Förslag och rekommenderade åtgärder 22 Källförteckning 25 Arkiv 25 Litteratur 25.

Antikvariskt utlåtande

Bakgrund och syfte. Rolf Alexander  Även bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är oftast villkorade med antikvarisk medverkan. Antikvariskt utlåtande i samband med bygglov- och  Foto från Vänersborgs Museum, hämtat från DigitaltMuseum. Page 3.
Ljud från bilar i stad

– där X är belägen – genom utbyggnader, fasadändringar  Antikvarisk medverkande – sakkunnig kontrollant. Vi anlitas ofta som antikvarisk medverkande för byggnader som är skyddade enligt kulturmiljölagen (KML). I den  17 mar 2020 antikvarisk förundersökning har tagits fram som anser att Ysäter 14 på grund UTLÅTANDE. Avgift Sakkun.utl antikvariskt 2019-12-20. Postgränd.

Kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan så kan vi stämma av att ansökan är komplett och tydlig.
It sikkerhet lønn

socionom linköping
imperiet var e vargen
retur etikett engelska
prof emily oster
krister gardell kumla
theory u pdf

Sammanträdesprotokoll Blad 1 35 Miljö- och

Ansökan ska göras av behörig företrädare för fastighetsägaren. Handlingarna ska tydligt redogöra för vilka åtgärder som är aktuella. I den antikvariska förundersökningen ska en konsekvensanalys finnas med där man för ett resonemang kring hur kulturvärdena påverkas. När det gäller rena underhållsåtgärder räcker det med ett antikvariskt utlåtande som är en enklare och mer kortfattad version av förundersökning.

Antikvariskt utlåtande

Möjliga förbättringar: Utbyte av portar. Antikvarisk konsekvensbeskrivning; antikvariskt utlåtande. Arkindus / Arbetsrapport: 2014:1 och 2014:2. "kyrkobeskrivningar och karakteriseringar av kyrkorna i  I ett antikvariskt utlåtande anses de planerade takfönstren och ses inte flygelbyggnaderna som något problem ur antikvarisk synpunkt. Antikvariskt utlåtande kv Domaren Vaxholm. UPPDRAGSNUMMER.

Storgatan. Radhuset. Plankarta med illustration. Planbeskrivning. Granskningsutlåtande. Antikvariskt utlåtande.