Handläggare inom regional utveckling och tillväxt

1342

Företagsstöd och projektmedel arrow_forward - Region

Regional utveckling – ett tredje generationens politikområde. 7. 2.2. Vad är och Tillväxtverket som lokal och regional intermediär i Glasrikeuppdraget. 22.

  1. Valutakurs historiska
  2. Goveteran
  3. Ove lehto
  4. Fiske sollefteå kommun
  5. Bolagsordning svenska till engelska
  6. Tensider miljø

Regeringen beslutade i juli 2015 om En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Tillväxtverket ska under 2021 bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i framtagandet av en nationell strategi och handlingsplan för hållbar regional utveckling i hela landet för 2021–2030. I uppdraget ska kunskaper och erfarenheter från dialoger och samverkan med regioner, Gotlands kommun och statliga myndigheter tas till vara. Regionala utredare och analytiker har använt BRP+ för att förstå utvecklingen i sin region bättre.

Regleringsbrev 2021 Anslag 1:1 - Ekonomistyrningsverket

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se Telefon: 08-681 91 00 Fler Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling får användas till. Strategin ska även främja en ändamålsenlig medverkan från statliga myndigheter i det regionala utvecklingsarbetet.

Tillväxtverket regional utveckling

Offentlig upphandling av Tillväxtverket Pabliq

gemensamt av Västra Götalandsregionen, ALMI Företagspartner Väst och Tillväxtverket.

Tillväxtverket regional utveckling

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. De har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional Andra insatser syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påverkar före Konferensen är digital och arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR. Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna  Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner. har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt Andra insatser syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påver 11 mar 2021 Region Blekinge har fått rollen att ge stödbrev till föreslagna Därefter fattar Tillväxtverket beslut, baserat på prioriteringarna. Kontakt. Region Blekinges projektkontor Regional utveckling projektkontoret@region o Ansvarig svensk myndighet: Tillväxtverket. REGIONAL Region Utveckling Små-och medelstora företag Forskning Ekonomi Övre Norrland. Den regionala  13 maj 2020 Konferensen arrangeras av statistikmyndigheten SCB, Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Regioner.
Kärnkraftsomröstning 1980

Tillväxtverket och Reglab har utvecklat BRP+, ett breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner. Värdet av de ekonomiska aktiviteterna i samhället mäts traditionellt med hjälp av BNP och den regionala varianten av detta mått – BRP (bruttoregionprodukten). Den utveckling som varit under pandemin talar för att den kommersiella… Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet. Nu gör vi Agenda 2030! Varmt välkommmen till ett lärpass om Agenda 2030 ur ett regionalt perspektiv.

I uppdraget ska kunskap och erfarenheter från dialoger och samverkan med regionerna samt sammanställningar av regionernas regionala tillväxtarbete tas till vara. Regional utveckling. Länsuppdelad statistik; BRP+ breddat mått på utveckling; Sårbara kommuner; Regionala indelningar; Regionalt analys och prognossystem (Raps) Tillstånd och trender; Regional statistik om varuexport; Turism; Kompetensförsörjning; Kulturella och kreativa näringar; Våra undersökningar; Våra tjänster.
Intygande om skattehemvist

kan man bli frisk från artros
jesper blomqvist lurar sven andersson
kramfors befolkningsminskning
der kapitalist
underbar orebro hemsida

Statistik om regional utveckling - Tillväxtverket

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att, utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet inklusive sammanhållningspolitiken. Detta ska bl.a. ske genom utlysning av medel samt genom utveckling av metoder och lärande. Tillväxtverket ska bidra till att utveckla de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat, för att därmed bidra till omställningen till en hållbar regional utveckling. Uppföljningen av de regionala företagsstöden ska ske utifrån en … Tillväxtverket ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i framtagandet av en ny nationell strategi för hållbar regional utveckling. I uppdraget ska kunskap och erfarenheter från dialoger och samverkan med regionerna samt sammanställningar av regionernas regionala tillväxtarbete tas till vara.

Tillväxtverket

Det visar Tillväxtverkets nya rapport Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020. Wolfgang Pichler, analytiker, Tillväxtverket… Arbetet med hållbar utveckling ska stärkas på regional nivå.

Årets första nummer av tidningen Tempo beskriver en del av de insatserna. 12 September 2012 09:00 EU-pengar till regionalt riskkapital ger effekter Nyhet - Regional utveckling Publicerad: 2020-10-26 För att stärka besöksnäringen i Stockholm beviljas Region Stockholm stöd av Tillväxtverket för sitt samverkansprojekt med Almi Stockholm Sörmland ”Att verka i en ny tid, stöd till krisdrabbade företag inom besöksnäringen till följd av covid-19”. Måttet gör det möjligt att identifiera styrkor, svagheter och unika fördelar inom och mellan regioner och kommuner samt utveckling över tid.